Nieuws

Het Genootschap in 2015

Najaarsstudiedag

Het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap heeft het genoegen u uit te nodigen voor een studiedag op zondag 8 november 2015 te Oirschot met als thema:

De vroege middeleeuwen in Brabant

Deze studiedag gaat over nieuwe opvattingen over deze periode. Zes sprekers hebben inmiddels toegezegd een lezing te verzorgen

Meer informatie vindt u bij Agenda.

Voorjaarsstudiedag

Het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap heeft het genoegen u uit te nodigen voor een studiedag op zondag 29 maart 2015 in kasteel Helmond met als thema:

Noord-Brabantse kastelen

Deze studiedag vindt plaats in een van de mooiste kastelen van Noord-Brabant. U krijgt op deze dag nieuwe bouwhistorische informatie over kasteel Helmond. U kunt het op eigen gelegenheid ter plaatse bekijken.

Meer informatie vindt u bij Agenda.

Het Genootschap in 2014

Najaarsstudiedag

Het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap heeft het genoegen u uit te nodigen voor een studiedag op zondag 2 november 2014 te Oirschot met als thema:

Brabant onder water.

Op deze studiedag komen verschillende onderwerpen aan bod die direct of indirect te maken hebben met het natte verleden van Brabant. Zo verkrijgt u aan het begin van de dag inzicht in de invloed van de rivier op het Brabantse landschap en de mens door de tijd heen. Daarna wordt er in gegaan op de stand van zaken van het onderzoek naar het watergerelateerd erfgoed van onze provincie.

Meer informatie vindt u bij Agenda.


Voorjaarsstudiedag

Het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap heeft het genoegen u uit te nodigen voor een studiedag op 6 april 2014 te Oirschot met als thema: Boeren vanaf de prehistorie.
Het eerste begin en de verdere ontwikkeling van de landbouw in Noord-Brabant. Op deze studiedag krijgt u inzicht in de huidige stand van de wetenschap. Zo verkrijgt u informatie over de recent ontdekte Celtic Fields in Noord-Brabant. De geschiedenis van de landbouwgewassen, de landbouwproductie in de Romeinse tijd en de landbouwmethoden in de latemiddeleeuwen worden door specialisten nader toegelicht. En wat doen de huidige boeren met het archeologisch erfgoed?

Meer informatie vindt u bij Agenda.


Het Genootschap in 2013

Najaarsstudiedag

Het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap heeft het genoegen u uit te nodigen voor een studiedag op 3 november 2013 te Oirschot met als thema: Mens en dier in de Brabantse Archeologie . Recente ontdekkingen in archeozoölogisch en anthropogenetisch onderzoek van Brabantse opgravingen. Deze dag bestaat uit vijf korte lezingen. Allen recente studies binnen de archeologie van Noord-Brabant. De lezingen variëren van faunareconstructies uit de riviervalleien van Dommel en Aa op basis van archeozoölogisch en dateringsonderzoek tot genetische analyse van de vele honderden Middeleeuwse skeletten van het voormalig kerkhof van de Catharinakerk te Eindhoven. Op deze dag zult u verder kennismaken met de Bourgondische eetgewoonten van de Heren van Rode en hun gevolg in Sint Oedenrode en de eetgewoonten van de Nassau 's in Breda. Tevens zal u inzicht geboden worden in de veranderingen in het landschap van de Baronie die optreden bij het ontstaan en de ontwikkeling van Breda in de elfde en twaalfde eeuw.

Meer informatie vindt u binnenkort bij Agenda.


Contactdag

In samenwerking met de plaatselijke Oudheidkundige Kring 'Geertruydenberghe' is op zaterdag 25 mei 2013 een boeiend programma opgesteld. met het thema "Archeologie en historie van Geertruidenberg". In het ochtend programma komt u middels twee lezingen meer te weten over middeleeuws Geertruidenberg. In het middagprogramma gaan we rustig wandelend naar enkele fraaie bezienswaardigheden, zo kunt u onder andere het prachtig gerestaureerde, raadselachtige zwaard aanschouwen in het museum De Roos.

Meer informatie vindt u bij Agenda.


Voorjaarsstudiedag

Op zondag 24 maart 2013 organiseert het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap samen met Brabants Heem een studiedag met als thema:
Oud aardewerk, nieuwe inzichten. Studies naar aardewerk uit de late prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen en nieuwe tijd.

Meer informatie vindt u bij Agenda.Het Genootschap in 2012

Najaarsstudiedag

Op zondag 21 oktober 2012 organiseert de Archeologische Sectie van het NBG te Oirschot een najaarsstudiedag:
"Vier recente grootschalige opgravingen in Noord-Brabant" Eindrapportage archeologisch projecten Uden - Oosterhout - Nistelrode - Tilburg.

Meer informatie vindt u bij Agenda.


Contactdag voor (amateur-) archeologen

Op zaterdag 12 mei 2012 wordt de 44ste contactdag voor beroeps- en amateurarcheologen gehouden in Herberg/Brouwerij De Gouden Leeuw te Vessem. Deze contactdag is voor allen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van het landschap. 's Morgens bieden we u twee lezingen. Eén over de landschapsgeschiedenis en één over de archeologie van die streek. Die ochtend wordt ook het eerste exemplaar uitgereikt van de cultuurhistorische fietsroute Eersel. Zie bijgaand programma. 's Middags gaan we per fiets, met gidsen van IVN en AWN, langs markante plekken in het gebied Vessem / Hoogeloon. Meer informatie vind u bij Agenda.


Voorjaarsstudiedag

Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van het Noord-Brabants Genootschap organiseert de Archeologische Sectie van het NBG samen met Brabants Heem op zondag 25 maart 2012 een studiedag met als thema: Nieuw licht op oude vondsten. Oude archeologische vindplaatsen opnieuw onde de loep.

Ook wordt op deze dag de gloednieuwe heruitgave van Hermans' Noordbrabants Oudheden aan u gepresenteerd, het allereerste, en reeds in 1865 verschenen, archeologische overzichtswerk van Brabant.

Meer informatie vind u bij Agenda.


Het Genootschap in 2011

Najaarsstudiedag

Op zondag 6 november 2011 organiseert de Archeologische Sectie van het NBG samen met Brabants Heem een studiedag met als thema: Beekdalen: Schatkamers van het Verleden. De archeologie van de Beekdalen zullen in woord en beeld gepresenteerd worden. Ook zal de nieuwe reconstructie van de Romeinse villa van Hoogeloon worden behandeld. Meer informatie vind u bij Agenda.


Contactdag voor (amateur-) archeologen

Op zaterdag 24 september 2011 wordt de 43ste contactdag voor beroeps- en amateurarcheologen gehouden in natuurcentrum Slabroek (Nistelrode). De Archeologische Sectie heeft voor deze contactdag, een bijzondere combinatie van natuur en archeologie gekozen. U gaat een gerestaureerd grafheuvel complex uit de ijzertijd bekijken als ook een aardkundig monument, de zogenaamde wijstgronden met hun merkwaardige waterhuishouding. Meer informatie vind u bij Agenda.


Voorjaarsstudiedag

Op zondag 10 april 2011 organiseert de Archeologische Sectie van het NBG samen met Brabants Heem een studiedag met als thema: Onderzoek van de Tweede Wereldoorlog. Raakvlak van herinnering, historie en archeologie? Meer informatie vind u bij Agenda.


Het Genootschap in 2010

Najaarsstudiedag

Op zondag 31 oktober organiseert de Archeologische Sectie van het NBG samen met Brabants Heem een studiedag. Het thema is: Archeologie en cultuurlandschap. Meer informatie vindt u bij Agenda.


Contactdag voor (amateur-) archeologen

Op zondag 20 juni wordt in samenwerking met de gemeente Oosterhout een contactdag georganiseerd. In het kader van de contactdag organiseert de gemeente Oosterhout in samenwerking met het opgravingbedrijf ADC ArcheoProjecten in de middag een bezoek aan de archeologische opgraving. Op het prachtig glooiende terrein van De Contreie worden sporen aangetroffen vanaf de Vroege- en Midden IJzertijd tot in de Middeleeuwen.


Voorjaarsstudiedag

Op zondag 28 maart 2010 organiseert de Archeologische Sectie van het NBG samen met Brabants Heem een studiedag met als thema: Opkomst van steden in Noord-Brabant. Van archeologie tot historie. Meer informatie vind u bij Agenda.