Contact

Secretariaat:

Stichting Noord-Brabants Archeologisch Genootschap
Indigolaan 766
5044SK Tilburg
Tel. 013-5359457

e-mail: nbgarcheologie@gmail.com


De stichting is gevestigd te 's-Hertogenbosch
KvK nummer: 58007539
Bank Rabobank NL29 Rabo 0108584534


Verklaring privacywetgeving:

In 2018 is een Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Deze AVG geeft aan hoe organisaties met persoonsgegevens dienen om te gaan. Stichting NBAG ging altijd al zeer voorzichtig met uw persoonsgegevens om en wij willen u melden hoe wij dat voortaan gaan doen. Om te beginnen vragen wij van u alleen die gegevens die nodig zijn om met u te kunnen corresponderen. Deze adresgegevens bewaren wij zorgvuldig en worden niet met derden gedeeld. Het is uw recht om ons te vragen welke gegevens wij van u bewaren (NAW) en het is ook uw recht om 'vergeten' te worden. Dat wil zeggen, dat wij uw gegevens op uw verzoek verwijderen. Dit moet binnen 1 maand na uw verzoek gedaan zijn. Voor de volledige tekst: AVG


Jaarverslag 2018


Nuttige websites